Д-р Доний Донев, Обещанието на Еврейската Нова година
Промяна стила на списъка